Промотирайте вашия бизнес онлайн
МаркетингФолклорен флашмоб

През последните години все по-голяма популярност набира флашмобът като един нов начин за привличане на вниманието, който се използва както за популяризация на различни каузи, така и за рекламни цели.

Концепция на флашмоба

Идеята на флашмоба е свързана със спонтанността и изненадата. Движението изглежда спонтанно, но всъщност е организирано и насочено. Инициаторите подемат действията и провокират присъстващите да се присъединяват.
Флашмобът става успешен когато случайно присъстващите хора се включат, присъединявайки се към инициаторите. Ценното е, че участието става спонтанно, създавайки верижна реакция, при която се включват все повече хора. В последствие вирусният ефект продължава с разпространението на заснетите материали както от организаторите, така и от самите присъстващи.

Принципи на флашмоба

 • Действието се представя като спонтанно
 • Търси се ефекта на изненадата
 • Организират се на места, където има много хора
 • Действието не продължава дълго – обикновено до 5 минути
 • Не се нарушава общественият ред


Флашмоб и маркетинг

Флашмобът е идеалното средство за привличане на вниманието към вашата търговска марка, без да се набляга на конкретен продукт. С основание флашмобът се причислява към похватите на извънредно популярния в последните години герила маркетинг.
Използването му с цел реклама е в търсенето на ефекта на изненадата, тръпката и емоционалното преживяване, които се запомнят.

Организация на Флашмоб за рекламни цели

В организацията на рекламния флашмоб включваме екип от специалисти - маркетолог, сценарист, изпълнители, озвучител, оператор, режисьор и монтажист на заснетия материал. След приключването на събитието работата продължава с монтаж и популяризация на заснетия материал.

 

Това е организиран от нас фолклорен флашмоб, с който изненадахме участниците на международния уъркшоп, организиран от Национално сдружение недвижими имоти в зала 6 на НДК на 15.11.2018г.

 Популяризация на събитието

Видео оптимизацията и популяризацията в Интернет пространството са най-важната част от работата по вашата маркетингова кампания. С тяхна помощ събитието достига до много широка аудитория.

В кои случаи е подходящо организирането на флашмоб

 • За рекламни цели - повишаване познаваемостта на марката, без да се рекламира конкретен продукт
 • По време на конференции и семинари за емоционално приобщаване на участниците и реклама на събитието
 • За изненада и поздрав на човек, фирмен колектив или група от хора при различни специални поводи и събития


Защо фолклорен флашмоб?

Нашите народните песни и танци са генетично свързани с българската душевност.  Със своите неравноделни тактове те са уникални и единствени по рода си в целия свят. Затова се харесват и будят възторг както сред българите, така и сред чужденците.

Фолклорният флашмоб предизвиква положителни емоции и докосва хората, карайки ги да не бъдат само пасивни наблюдатели. Той носи много силен положителен заряд и вдига градуса на настроението – което всъщност е една от основните цели на такъв тип събитие.

Българският фолклор се вписва добре във всяка среда и събитие -  парти, конференция,  PR кампания, популяризация на бранд, обществена или социална кауза.

Услугата Организиране и популяризиране на фолклорен флашмоб на SEO визия

 • Предлагаме цялостна услуга за вашия фолклорен флашмоб – разработване на маркетингова стратегия, подготвяне на сценарий, организация и режисура на изпълнението, видео заснемане и монтаж на видеоклип и популяризация в Интернет
 • Работим с голям екип от специалисти – хореографи, изпълнители, сценаристи, режисьори, оператори, монтажисти и маркетолози
 • Имаме голям опит в организирането и популяризиране на фолклорни събития с инициативата Всички на мегдана


Цена за фолклорен флашмоб

Цената за организиране на фолклорен флашмоб се калкулира в зависимост от:

 • броя на участниците
 • мястото на провеждане
 • дали е включено заснемане с дрон
 • времетраене на събитието


Ако желаете оферта за фолклорен флашмоб, попълнете формата за запитване.