Промотирайте вашия бизнес онлайн
SEO оптимизацияSEO на мебелен сайт
SEO оптимизацията помага на мебелния бизнес
 
На нашия сравнително малък пазар и в условията на криза, в които се намираме, конкуренцията между производителите и търговците на мебели е изключително голяма. Разнообразието от предложения на родните производители се допълва и от вносителите. За да се оцелее в тази конкурентна среда, всеки осъзнава необходимостта от отделяне на бюджет за маркетинг, но дали мениджърите осъзнават ролята на SEO оптимизацията като мощен рекламен канал за мебелния бизнес?
 
 
Пример от практиката – приток на потребители към мебелен сайт
 
Нека разгледаме един типичен пример - потребителят търси фирма, която да му изработи кухня по поръчка, и търси в Гугъл по ключова дума "кухня". От 98 милиона резултата, обикновено около 70-80% от потребителите преглеждат само първите пет. Едва 10% от потребителите преглеждат резултатите на втора страница, т.е. след 10-я резултат.
 
За България търсенията за тази ключова дума са около 165 000 месечно, което лесно можем да проверим с инструмента на Гугъл за ключови думи. На практика това означава, че ако вашият сайт е с позиция в първите пет резултата на Гугъл по тази ключова дума, една голяма част от тези потребители ще посетят вашия сайт.
 
Ако предположим, че 10% от тези потребители са отшили вашия сайт от резултатите на Гугъл, това са 16 000 посетители на сайта месечно. Ако дори 1% от тях станат ваши клиенти, то за един месец вие печелите 160 нови клиента.
 
Въпреки, че тези сметки са съвсем приблизетилни, те все пак могат да ни дадат представа за огромната мощ на SEO оптимизацията като съвременен метод за онлайн маркетинг.
 
 
Не подценявайте SEO оптимизацията в своя маркетингов бюджет
 
До преди някоко години инвестирането в SEO оптимизация, като част от маркетинговата стратегия при продажбата на мебели, се подценяваше. Повечето производители и търговци разчитаха на лични контакти с клиенти, препоръки от трети лица, печатна реклама и други маркетингови средства.
 
Когато се заговори за онлайн маркетинг, бизнеса започна да инвестира предимно в реклама от типа плащане на клик (PPC). Но скоро се разбра, че използването на този канал дава бързи, но не и постоянни във времето резултати (щом спрете да плащате - изчезвате моментално от класацията), а освен това и бюджета, който отделяте не е никак малък.
 
Доколко е ефективно инвестирането в PPC реклама говорят и фактите от проучванията за поведението на потребителите в Интернет. Според повечето проучвания, платеното търсене печели по-малко от 10% от кликовете. Останалите над 90% процента от кликовете отиват при резултатите от търсенето. Първите пет резултата печелят половината от кликовете.
 
Тази статистика всъщност не е никак изненадваща за SEO специалистите. Това осъзнават и мениджърите, инвестиращи в SEO оптимизация, понеже отчитат многократна възвръщаемост на вложените средства.
 
 
Специфика на рекламата при мебелния бизнес
 
Особеност на онлайн рекламата при мебелния бизнес е, че потребителите рядко пазаруват мебели онлайн. Именно затова оптималната стратегия е създаването на сайтове, богати на информация относно качествата на марката, изчерпателното описание на продуктите и достатъчен брой снимки и видео материали.
 
Създаването на електронен магазин в мебелния бизнес в общия случай не оправдава очакванията като инвестиция, затова и SEO оптимизацията е насочена към текстовото съдържание на сайтовете.
 
SEO оптимизацията трябва да е насочена към най-търсените ключови думи, които отговарят на съдържанието на сайта. Съдържанието трябва навсякъде да бъде обвързано с процеса на SEO оптимизация.
 
При мебелния бизнес, както и при всяка една дейност, когато се определя бюджета за маркениг, е добре да се има в предвид, че контентната реклама, PR, социалните медии и SEO оптимизацията, като средства за повишаване на популярността, вървят ръка за ръка. Всяко участие в социалните мрежи, видеосподеляне, форуми и блогове носи съдържание, но то не трябва да е самоцелно, а да е обвързано с необходимата информация, която да създава авторитета на вашия сайт.
 
Ако нямате добро позициониране по избрани ключови думи, по които биха ви открили клиентите, вашият сайт не би могъл да продава, колкото и скъпо да сте платили за ефектен дизайн. Сред огромния поток от информация в интернет вие ще сте невидими и никой не би узнал дори и за чудесните ви предложения.
 
Силата на  SEO оптимизацията е именно в това, да издигне трайно авторитета на вашия продукт или марка и да увеличи продажбите ви.