Промотирайте вашия бизнес онлайн
SEO услугиSEO обучение

SEO обучениеSEO обучението цели да се предадат знания и конкретни насоки за SEO оптимизацията, с което да можете сами да поддържате своя сайт и да работите по неговото оптимизиране.

 

SEO обученията имат практическа насоченост, като се цели да са максимално полезни и достъпни за съответното ниво на обучавания персонал.

 


В кои случаи е подходящо

 

SEO обучението е подходящо за фирми и организации, които искат сами да правят SEO и имат служители, отговарящи за маркетинга и популяризацията на сайта.

 


Какво включва SEO обучението


 

Място на провеждане

 

На удобно за вас място в рамките на София.

При желание от ваша страна, можем да обсъдим възможностите за обучение и в други градове.

 

 


Цена и начин на плащане


Цена за SEO обучение:  70 лв на час.

Плащането е предварително.

 


Срокове за изпълнение

 

Според уговорката с вас.

 

 

 

Изпратете запитване за SEO обучение.