Промотирайте вашия бизнес онлайн
SEO инструментиСкорост на зареждане на сайт

Скроростта на зареждане на дадена страница е един от факторите за добро класиране в търсачките.

 

Ако оценката на скоростта на вашия сайт е над 70, скоростта ви е отлична и не пречи за класирането.

 

Ако скоростта е под 50, това може да има известно негативно влияние върху класирането на сайта.адрес на страницата:*